Verksamheten drivs sedan 1994 av Anders Berlin och sysselsätter för närvarande 3-5 arkitekter och formgivare.

Vi vänder oss till uppdragsgivare som ser arkitektens förmåga att skapa mervärde, marknadsfördelar och identitet i det byggda. Arkitektur kommunicerar. Vi eftersträvar ett formspråk som återspeglar vår samtid där en syntes av form, funktion och ekonomi ger goda lösningar som är hållbara för framtiden.

 

 

Berlin Arkitekter AB | Triewaldsgränd 1 | 111 29 Stockholm | Fax 08-24 98 64 | Tel 08-442 05 10